GRAVICLEAN těhotenský test - midstream 2 ks

119,00 Kč
S DPH
Skladem
MIDSTREAM2GRAVI

Graviclean je rychlý těhotenský test, který můžete provádět Vy sama. Zjišťuje přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG), který se objevuje v moči již ve velmi časném období těhotenství. Test je určen pro sebetestování v nádobce s močí (in vitro). Určeno výhradně pro vnější použití.

ÚČEL POUŽITÍ

Graviclean je rychlý těhotenský test, který můžete provádět Vy sama. Zjišťuje přítomnost lidského choriového gonadotropinu (hCG), který se objevuje v moči již ve velmi časném období těhotenství. Test je určen pro sebetestování v nádobce s močí (in vitro). Určeno výhradně pro vnější použití.

PRINCIP TESTU

Lidský choriový gonadotropin (hCG) je hormon vytvářený placentou a vylučovaný do moči již krátce po oplodnění. Těhotenský test obsahuje protilátky, které specificky reagují s tímto hormonem. Po ponoření proužku do vzorku vzlíná moč podél membrány. Jakmile moč obsahující hCG dosáhne testovací oblasti v membráně, dojde ke vzniku barevného proužku. Nepřítomnost tohoto proužku naznačuje negativní výsledek. Pokud je test proveden řádným způsobem, objeví se v kontrolní oblasti ještě jeden barevný proužek (slouží ke kontrole správnosti provedení)

OBSAH BALENÍ

1. 2 x Test MidStream

2. 1 x Návod k použití

[POŽADOVANÉ VYBAVENÍ, ALE NENÍ DODÁVANÉ]

Stopky, Jednorázová nádobka na vzorky.

DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

1. Před provedením testu si přečtěte všechny informace v tomto návodu k použití.

2. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vytištěné na fóliovém sáčku.

3. Skladujte v suchu při teplotě 4° - 30°C. Chraňte před mrazem.

4. Nepoužívejte, pokud je sáček roztržený nebo poškozený.

5. Držte mimo dosah dětí.

6. Tato sada je určena výhradně pro vnější použití. Nepolykejte, nepoužívejte vnitřně.

7. Neotvírejte sáček s testovací fólií, dokud nejste připraveni zahájit test.

8. Použitý test by měl být zlikvidován v souladu s místními předpisy.

PROVEDENÍ TESTU

1. Testování provádějte při běžné pokojové teplotě (15-30 °C).

2. Odeberte vzorek moči do čisté, suché nádoby.

3. Vyjměte testovací proužek z fóliového sáčku.

4. MidStream: Vzorek moči/moč lze aplikovat přímo na absorbční část, případně lze vzorek moči umístit do suché a suché nádoby a poté ponořit do moči pouze absorpční špičku MidStream testu po dobu alespoň 10-15 sekund. Při namáčení do moči nepřekračujte šipku vyznačenou na testu. Po vyjmutí testu z moči okamžitě položte test na rovný povrch okénkem s výsledkem směrem nahoru a poté začněte měřit čas.

5. Jakmile test začne reagovat, můžete si všimnout světle zbarveného toku pohybujícího se přes oblast testovacích proužků (T) a kontrolních proužků (C) na testovacím proužku. Odečtěte výsledek do 3 minut. Pokud se neobjeví žádná barevná čára, počkejte o 1 minutu déle. Některé pozitivní výsledky mohou být pozorovány do 1 minuty nebo méně v závislosti na koncentraci hCG. Po 10 minutách již výsledek neodečítejte.

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

Negativní výsledek (nejste těhotná):

V oblasti kontrolní čáry (C) se objeví jedna barevná čára. V oblasti testovací čáry (T) se neobjeví žádná čára. To znamená, že pravděpodobně nejste těhotná. Pozitivní výsledek (jste těhotná):

Objeví se dvě odlišné barevné čáry. Jedna linie by měla být v oblasti kontrolní linie (C) a další linie by měla být v oblasti testovací linie (T). Jedna čára může být světlejší než druhá; nemusejí se shodovat. To znamená, že jste pravděpodobně těhotná. 

Neplatný výsledek:

Výsledek je neplatný, pokud se v kontrolní oblasti (C) neobjeví žádná barevná čára, i když se čára objeví v oblasti testovací čáry (T). Vy měli opakovat test s novou testovací sadou.

Co mám dělat, když už znám výsledek?

Pozitivní výsledek (2 proužky) 

Navštivte co nejdříve ženského lékaře, který by Vás měl vyšetřit a potvrdit, že jste těhotná. Za jistých okolností se může stát, že dostanete falešně pozitivní výsledek. Lékař Vám také poskytne další informace a rady týkající se Vašeho těhotenství. Viz též „Omezení". 

Negativní výsledek (jeden proužek) 

Domníváte-li se, že jste těhotná, ačkoliv je výsledek negativní (například kvůli vynechání pravidelného menstruačního krvácení), můžete test zopakovat o několik dní později. Pokud je výsledek opět negativní, navštivte lékaře. Viz též „Omezení".

OMEZENÍ TESTU

1. Stejně jako u kteréhokoliv jiného diagnostického úkonu mělo by být těhotenství potvrzeno lékařem, který provede potřebná klinická a laboratorní vyšetření.

2. Ve velmi časné fázi těhotenství jsou ve vzorcích moči přítomny velmi nízké hladiny hCG (méně než 50 mIU/ml). Nicméně protože významný počet těhotenství v prvním trimestru končí z přirozených důvodů, výsledek testu by měl být slabě pozitivní potvrzeno opětovným testováním s prvním vzorkem moči ze vzorku odebraným o 48 hodin později.

3. Tento test spolehlivě detekuje intaktní hCG až do 300 000 mlU/mL. Nedetekuje spolehlivě produkty degradace hCG, včetně volný beta hCG a fragmenty beta jádra. Kvantitativní testy používané k detekci hCG mohou detekovat produkty degradace hCG a proto může nesouhlasit s výsledky tohoto rychlého testu.

4. Tento test může poskytnout falešně pozitivní výsledky. Řada stavů jiných než těhotenství, včetně trofoblastického onemocnění a některé netrofoblastické novotvary, včetně nádorů vaječníků, rakoviny prsu a rakoviny plic, způsobují zvýšené hladiny hCG, proto by přítomnost hCG v moči neměla být používána k diagnostice těhotenství, pokud tyto stavy nejsou vyloučeny.

5. Tento test může poskytnout falešně negativní výsledky. Falešně negativní výsledky se mohou objevit, když jsou hladiny hCG pod citlivostní úroveň testu. Pokud je stále podezření na těhotenství, první ranní vzorek moči by měl být odebrán po 48 hodinách a testován. V případě podezření na těhotenství a stále negativní výsledky testu, navštivte lékaře pro další diagnostiku.

6. Tento test poskytuje předpokládanou diagnózu těhotenství. Potvrzenou diagnózu těhotenství by měl provést pouze a lékař po vyhodnocení všech klinických a laboratorních nálezů.

CHARAKTERISTIKY VÝKONU

PŘESNOST

Bylo provedeno hodnocení přesnosti porovnáním výsledků získaných pomocí soupravy těhotenského testu hCG s jiným komerčním dostupným hCG testem. Studie zahrnovala 160 vzorků moči a oba testy identifikovaly 89 negativních a 71 pozitivní výsledků. Výsledky prokázaly > 99% celkovou přesnost hCG těhotenského testu ve srovnání s jiným hCG testem na bázi vzorku moči.

CITLIVOST A SPECIFICITA

Sada těhotenského testu hCG detekuje hCG v koncentraci 25 mIU/ml nebo vyšší. Test byl standardizován na W.H.O.  Mezinárodní standard. Přidáním LH (500 mlU/ml), FSH (1 000 mlU/ml) a TSH (1 000 uIU/ml) k negativnímu (0 mIU/ml hCG) a pozitivní (25 mIU/ml hCG) vzorky nevykazovaly žádnou zkříženou reaktivitu.

RUŠIVÉ LÁTKY

K hCG negativním a pozitivním vzorkům byly přidány následující potenciálně interferující látky.

Žádná z látek v testované koncentraci do testu neinterferovala a moč s pH (od 4 do 9) také neinterferovala do výsledku testu.

OTÁZKY A ODPOVĚDI

1. Jak test funguje?

Odpověď: Sada těhotenského testu hCG detekuje ve vaší moči hormon, který vaše tělo produkuje během těhotenství (hCG-lidský choriový gonadotropin). Množství těhotenského hormonu se zvyšuje s postupem těhotenství.

2. Jak brzy poté, co mám podezření, že jsem těhotná, mohu udělat test?Odpověď: Můžete si otestovat moč již první den, kdy vám vynechá menstruace. Test můžete provést kdykoli během dne; pokud však jste těhotná, první ranní moč obsahuje nejvíce těhotenského hormonu.

3. Musím testovat s první ranní močí?

Odpověď: Ačkoli můžete testovat kdykoli během dne, vaše první mateřská moč je obvykle nejkoncentrovanější během dne a obsahují nejvíce hCG.

4. Jak poznám, že test proběhl správně?

Odpověď: Vzhled barevné čáry v kontrolní oblasti (C) vám sděluje, že jste postup testu provedli správně a správné množství moči bylo absorbováno.

5. Co mám dělat, když výsledek ukazuje, že jsem těhotná?

Odpověď: Znamená to, že vaše moč obsahuje hCG a jste pravděpodobně těhotná. Navštivte svého lékaře, aby potvrdil, že jste těhotná a prodiskutovat kroky, které byste měla podniknout.

6. Co mám dělat, když výsledek ukazuje, že nejsem těhotná?

Odpověď: Znamená to, že ve vaší moči nebyl detekován žádný hCG a pravděpodobně nejste těhotná, pokud během menstruace nezačnete týden od data zopakujte test s novým testovacím proužkem. Pokud po zopakování testu dostanete stejný výsledek a stále ano nedostanete menstruaci, měli byste navštívit svého lékaře. Doporučujeme vám provést následující kroky, abyste zvýšili své šance na zdravé těhotenství a zdravé dítě.

Pomocí sady těhotenských testů hCG zjistěte těhotenství v opožděné menstruaci. Lepší prenatální péči můžete zahájit hned, dozvědět se o svém těhotenství.

V případě pozitivního výsledku je vhodné ihned navštívit svého lékaře a zahájit prenatální péči.

Udržujte dobře vyváženou stravu, přestaňte kouřit a omezte příjem alkoholu.

MIDSTREAM2GRAVI

Datový list

Typ testu
IVDst
Druh testu
Těhotenský
Počet kusů v balení
2
CE pro selftesting
Ano
close Nákupní košík

Registrovat nový účet

Máte již účet?
Přihlaste se Nebo Obnovit heslo