SEJOY SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Cassette, z přední části nosu 1 ks

32,00 Kč
S DPH
Skladem
SEJOY
TESTCOVSEJOY1

Testy SEJOY spolehlivě zachycují i nové mutace DELTA, LAMBDA a OMIKRON.

Tento test má CE pro samotestování k nahlédnutí zde.

Legislativní informace pro ČR

Servatech s.r.o. je registrován, u SÚKL v systému RZPRO, jako výrobce, distributor a dovozce in vitro zdravotnických prostředků pod číslem 066974 a je také zapsán v systému ISIN.

Zamýšlené použití

Kazeta rychlotestu na antigen SARS-CoV-2 je rychlý chromatografický imunotest pro kvalitativní zjištění antigenu SARS-CoV-2 v lidském výtěru z přední části nosu. Identifikace je založena na monoklonálních protilátkách specifických pro protein nu-kelokapsidu (N) SARS-CoV-2. Je určen k pomoci při rychlé diferenciální diagnóze infekce COVID-19.

Odběr a příprava vzorku

1. Odběr - Výtěr z nosu: Nosní dutina musí být vlhká. Vyndejte výtěrovou tyčinku z testovací sady. Nedotýkejte se konce výtěrové tyčinky, kde je vatový tampon! Opatrně vložte výtěrovou tyčinku do jedné nosní díry. Vložte výtěrovou tyčinku 2-4cm (u dětí 1-2cm) dokud neucítíte odpor. Pětkrát otáčejte výtěrovou tyčinkou kolem dokola nosní sliznice v rozpětí 7-10 vteřin, aby se zajistilo, že byly nabrány jak hlen, tak buňky. Opakujte tento proces se stejnou výtěrovou tyčinkou v druhé nosní dírce, aby se zajistilo dostatečné množství vzorku z obou nosních dutin. Vytáhněte výtěrovou tyčinku z nosní dutiny.

2. Pomocí extrakčního roztoku dodaného v sadě okamžitě zpracujte vzorek, jakmile byl odebrán. Pokud nemůže být vzorek zpracován okamžitě, měl by být uskladněn v suché, sterilizované a pevně uzavřené plastové zkumavce. Může být uskladněn při teplotě 2-8 ℃ na 8 hodin. 

3. Vzorky získané z výtěrů, které jsou příliš viskózní či aglomerované, není doporučeno nechávat testovat tímto produktem. Pokud jsou výtěry kontaminovány velkým množstvím krve, nedoporučuje se tyto vzorky testovat. Není doporučeno testovat tímto produktem vzorky, které jsou zprocesovány extrakčním roztokem, který nebyl součástí této sady.

Návod k provedení testu

Nechte test, vzorek a extrakční činidlo, aby se před testováním dostali na poko-jovou teplotu (15-30 ℃).

Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného pytlíku a použijte ji během 15 minut.  Nejlepších výsledků bude dosaženo, pokud se test provede ihned po otevření pytlíku.

1. Položte extrakční zkumavku na pracovní plochu. Držte lahvičku s extrakčním činidlem vertikálně hlavou dolů. Zmáčkněte lahvičku a nechejte všechen roztok (přibližně 250 μL) volně kapat do extrakční zkumavky, aniž by se dotýkal okrajů zkumavky.

2. Vložte vzorek z výtěru do extrakční zkumavky. Otáčejte s výtěrovou tyčinkou zhruba 10 vteřin, zatímco tlačíte její špičku na okraje extrakční zkumavky, aby se vypustil antigen z výtěrové tyčinky. 

3. Výtěrovou tyčinku vyndejte ze zkumavky, zatímco její špičku tlačíte na okraje extrakční zkumavky, aby z ní vykapalo co největší množství tekutiny. Zlikvidujte výtěrovou tyčinku v souladu s bezpečnostními opatřeními.

4. Nasaďte špičku kapátka na horní stranu extrakční zkumavky. Položte testovací kazetu na čistý a rovný povrch.

5. Přidejte 2 kapky roztoku (zhruba 65μL) do jamky na vzorek a začněte odpočet. Výsledek bude patrný do 20 minut. Výsledky po 30 minutách jsou neplatné.

Interpretace výsledků

NEGATIVNÍ VÝSLEDEK: Ukáže se jedna barevná čára v oblasti kontrolní čáry (C). Žádná čára se neukáže v testovací oblasti (T). Negativní výsledek znamená, že ve vzorku není pří-tomen SARS-Cov-2 antigen, nebo že je přítomen pod detekční hodnotou testu.

POZITIVNÍ VÝSLEDEK: Ukáží se dvě barevné čáry. Jedna by měla být v kontrolní oblasti (C) a druhá zřetelná ba-revná čára by měla být v testovací oblasti (T). Pozitivní vý-sledek znamená, že ve vzorku byl nalezen SARS-CoV-2. 

NEPLATNÝ VÝSLEDEK: Nezobrazí se kontrolní čára.  Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávný postup jsou nejčas-tějšími důvody pro nezobrazení kontrolní čáry. Znovu si projděte postup a opakujte test ještě jednou, tentokrát s novým testem. Pokud problém přetrvává, okamžitě přestaňte používat tuto tes-tovací sadu a kontaktujte svého lokálního distributora.

POZNÁMKA:

Intenzita barvy v oblasti testovací čáry (T) se bude měnit v závislosti na koncentraci SARS-CoV-2 antigenu přítomného ve vzorku. Tudíž jakýkoliv odstín barvy v oblasti testovací čáry (T) by měl být brán jako pozitivní. .

Přílohy ke stažení:

Návod

CE certifikace

SEJOY
TESTCOVSEJOY1

Datový list

Výrobce
SEJOY
Typ testu
IVD
Druh testu
Antigenní výtěrový
Počet kusů v balení
1
CE pro selftesting
Ano
close Nákupní košík

Registrovat nový účet

Máte již účet?
Přihlaste se Nebo Obnovit heslo