SINGCLEAN neutralizační test na protilátky po očkování z krve, 1 ks

35,00 Kč
S DPH
Expedice do 3 dnů
TESTCOVAB1

Tyto testy mají CE certifikaci, splňují 56/2015 Sb. o technických požadavcích na diagnostické zdravotnické prostředky i evropské směrnice 98/79/EHS. Certifikováno v Nizozemí. Garantovaná přesnost výsledku 95 % (při dodržení pokynů v návodu!). Jedná se o jiné než-li vládou dovezené testy!!

SingClean neutralizační test na protilátky po očkování z krve

ÚČEL POUŽITÍ

Testovací sada neutralizačních protilátek COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na pevné fázi pro

rychlou a kvalitativní detekci neutralizační protilátky COVID-19 v plné lidské krvi / séru / plazmě. Tento test poskytuje pouze

předběžný výsledek testu.

Klíčové vlastnosti

  • rychlé a snadné použití
  • bez nutnosti odesílat vzorky do laboratoře
  • odběr vzorku krve z prstu
  • návod je v českém jazyce
  • test je určen pro použití odborníky

PRINCIP TESTU

Souprava pro testování neutralizačních protilátek COVID-19 (Metoda koloidního zlata) je imunochromatografický test na bázi

metody koloidního zlata. Použitím genové sekvence podjednotky S1 proteinu povrchového hrotu viru COVID-19 (vazebná

doména receptoru, RBD) byl vyroben protein RBD. Tento RBD protein byl označen koloidním zlatem a oblast detekční linie T

nitrocelulózové membrány byla pokryta dostatečným množstvím anti-lidské polyklonální protilátky, nová protilátka neutralizující

koronaviry se naváže na RBD protein a vytvoří komplex RBD protein-neutralizující protilátka anti-lidská polyklonální protilátka

v oblasti detekční linie T, tvořící purpurově červenou linii na detekční linii T.

Testovací souprava obsahuje kontrolní linii kvality (kontrolní linii C), která by měla ukazovat vínový barevný pás antipolyklonální

protilátky kombinovaný s konjugátem koloidního zlata ve zlatém štítku, bez ohledu na barvu jakékoli jiné testovací

linie.

Kdy se objeví protilátky COVID-19?

Pokud je někdo infikován COVID-19, brzy se objeví neutralizační protilátky. Neutralizační protilátky se také obvykle objeví do 28 dnů s vakcínou COVID-19 mRNA a 42 dní s inaktivovanou vakcínou proti COVID- 19. Pro testování účinnosti vakcíny proti COVID-19 lze proto použít testovací sadu protilátek proti koronaviru.

Kde lze použít

Test je ideální pro nemocnice, kliniky a může být také použit na místech, jako jsou společnosti, školy, letiště, vlaková nádraží.

Postup testu

Před testováním nechte testovací kazetu, vzorek, pufr a / nebo jiné materiály zahřát na pokojovou teplotu (15-30 ° C).

1. Vyjměte testovací kazetu z uzavřeného fóliového sáčku a použijte ji co nejdříve. Nejlepších výsledků bude

dosaženo, pokud je test proveden do 60 minut.

2. Umístěte testovací zařízení na čistý a rovný povrch.

Pro vzorky séra nebo plazmy:

Pomocí dodaného kapátka odeberte vzorek séra / plazmy a poté přidejte 1 kapku (přibližně 20 ul) vzorku séra / plazmy

do jamky (jamek) na vzorek. Poté okamžitě přidejte 2 kapky pufru do jamky pro vzorek (S). Zabraňte vzniku

vzduchových bublin.

Pro vzorek plné krve:

Pomocí dodaného kapátka a okamžitě přeneste 1 kapku (asi 20 ul) plné krve do jamky pro vzorek (S). Zabraňte vzniku

vzduchových bublin.

3. Počkejte, až se zobrazí barevná čára (C). Výsledek je třeba přečíst po 10 minutách. Výsledek neinterpretujte po 20

minutách.

 4. K sání krve použijte jednorázovou mikropipetu. Hladina krve musí dosahovat nad nejužší část pipety.

5. Kápněte 2 kapky krve (případně 1 kapku séra, nebo plazmy) do menšího otvoru ve spodní části testu.

6. Přidejte do téhož otvoru 2 kapky reakčního roztoku pufru.

7. Výsledky lze odečíst pouhým okem po 10-15 minutách 

(Poznámka: Výsledky testů po více než 20 minutách jsou neplatné!)

 

INTERPRETACE VÝSLEDKŮ

NEGATIVNÍ:

Pokud je přítomen pouze pás C, absence jakékoli vínové barvy v pruhu T naznačuje, že ve vzorku nebyla detekována žádná

neutralizační protilátka COVID-19. Výsledek je negativní.

POZITIVNÍ:

Kromě přítomnosti pásu C, je-li zobrazen i pás T, test indikuje přítomnost neutralizační protilátky COVID-19 ve vzorku.

Výsledkem je pozitivní neutralizační protilátka COVID-19.

NEPLATNÝ:

Kontrolní řádek se nezobrazí. Nejpravděpodobnějším důvodem selhání kontrolní linky je nedostatečný objem vzorku nebo

nesprávné postupy. Zkontrolujte postup a opakujte test s novou testovací kazetou. Pokud problém přetrvává, okamžitě

přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte místního distributora.

OMEZENÍ TESTU

1. Kdykoli je to možné, použijte čerstvý vzorek.

2. Optimální výkonnost testu vyžaduje přísné dodržování postupu testu popsaného v Návodu k použití. Odchylky mohou

vést k nesprávným výsledkům.

3. Pozitivní výsledek testu naznačuje, že ve vzorku jsou protilátky neutralizující COVID-19, a může dojít k pozitivní reakci po

infekci vakcínou COVID-19 nebo injekci vakcíny COVID-19. Je třeba jej analyzovat na základě individuální situace uživatele.

4. Pozitivní výsledek testu neutralizačních protilátek COVID-19 pouze naznačuje, že testovaná osoba má v krvi neutralizující

protilátku COVID-19, ale neznamená to, že testovaná osoba bude chráněna před infekcí COVID-19. Věnujte pozornost

dodržování osobních ochranných opatření.

5. Negativní výsledek pouze naznačuje, že neexistuje žádná neutralizační protilátka COVID-19, která dosáhne testované

koncentrace ve vzorku, a nelze vyloučit další buněčnou imunitu a imunitu sliznic.

6. Stejně jako u všech diagnostických testů by konečná klinická diagnóza neměla vycházet z výsledků jednoho testu, ale měla

by být stanovena lékařem po vyhodnocení výsledků dalších klinických a laboratorních testů.

SKLADOVÁNÍ A POUŽITELNOST

Soupravu lze skladovat při pokojové teplotě nebo v chladničce (4–30 ° C). Zkušební zařízení je stabilní do data expirace

vytištěného na uzavřeném pouzdru. Zkušební zařízení musí až do použití zůstat v uzavřeném pouzdře. Chraňte před mrazem.

Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti.

Po otevření uzavřeného sáčku použijte test co nejdříve do 60 minut.

 

Sada obsahuje 1 ks testu.

1x testovací kazeta s vysoušedlem

1x lanceta pro odběr krve z prstu

1x kapátko

1x dezinfekční polštářek

1x roztok

návod k použití

 

TESTCOVAB1

Datový list

Výrobce
Singclean
Typ testu
IVD
Druh testu
Neutralizační
Počet kusů v balení
1
close Nákupní košík

Registrovat nový účet

Máte již účet?
Přihlaste se Nebo Obnovit heslo